Experiencia

15 anos de experiencia, compaxinando o traballo por conta allea en empresas construtoras de primeiro orde coa actividade por conta propia.
No ano 2012 nace Ismael Gendra - Enxeñeiro Técnico Agrícola.


©pacorocha / Replanteo de la cimentacion, encofrado, obreros trabajando

Vazquez y Castaño S.L.

 • Desdobramento de gasoduto tramo Subirats - Odena (Barcelona), empresa construtora APL (FCC).
 • Replanteo da cimentación do novo Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo), empresa construtora U.T.E. San José - ACS

©pacorocha / Replanteo de la cimentacion, encofrado, obreros trabajando

Cañellas European Golf

 • Campo Uraburu Golf, en Galdakao, Bizkaia.
 • Campo Roda Golf  en Murcia.
 • Campo de golf Park Mallorca Puntiró.

Ferrovial Agromán

 • Acceso a Ourense Centro (conexión entre a autovía A-52 e as estradas N-120 e N-525.
 • Acondicionamento da estrada LU-651 Quiroga - Folgoso do Caurel.
 • Corredor Brión - Noia (Tramo Brión - Martelo).
 • EDAR de Bens (A Coruña).
 • Senda litoral o Portiño - Bens.

©pacorocha / Túnel AVE

Construciones Taboada y Ramos S.L.

 • Construción de plataforma corredor Norte - Noroeste de alta velocidade. Liña de alta velocidade Madrid - Galicia. Tramo: Túnel de o Corno vía dereita.


©pacorocha / Abastecimiento de agua, rio

Ismael Gendra - Enxeñeiro Técnico Agrícola

 • Abastecemento de auga a Ourense, construción de ETAP, depósitos de Madrosende, Eiroás, Montealegre e Caracochas, estación de bombeo e captación no río Miño xunto coa colocación de 7.250 metros de tubaxe. Cliente: U.T.E. Ferrovial Agroman - Cadagua.
 • Mellora do vial Clara Campoamor (Acceso ao novo hospital de Vigo). Cliente Taboada y Ramos S.L.

©pacorocha / fotografia aerea, campo labradío

Múltiples traballos para:

 • Particulares
 • Estudos de enxeñería e arquitectura
 • Pequenas empresas e comunidades de montes
 • Proxectos de construción de naves agro industriais
 • Levantamentos topográficos
 • Estudo, encaixe e replanteo de obras de edificación
 • Informes periciais para diferentes despachos de avogados, etc.


Formación continua

A responsabilidade e rigor no traballo esixe unha formación contínua. A chegada de novas tecnoloxías provoca novos escenarios que requieren enriquecer as capacidades e aptitudes. Para coseguilo unha parte importante do tempo é adicado á formación e adquisición de equipos tecnolóxicos. Este empeño redunda nunha maior produtividade e calidade do servizo, en definitiva nunha maior satisfación do cliente.